+34 608 222 525 dinapat@dinapat.com
Seleccionar página
  La finalitat del congrés és facilitar l’assoliment a Catalunya no només del Pla de l’Energia sinó també dels objectius de l’Energy Roadmap 2050 de
la Unió Europea sobre dependència, intensitat i eficiència energètica,
ús de fonts renovables i reducció d’emissions de gasos efecte
hivernacle.

Thank you for sending!